Siber Güvenlik

Siber güvenlik nedir?

Siber güvenlik, dijital sistemlerin, ağların ve ağ üzerinden geçen verilerin izinsiz erişime, kullanıma, ifşaya, kesintiye, değişikliğe, kayba ya da hasara karşı korunması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İnternetin ve dijital teknolojilerin giderek artan yaygınlığı ve karmaşıklığı nedeniyle, siber güvenlik önemli bir küresel konu haline gelmiştir.

Siber güvenlik kapsamında dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Bilgi Güvenliği: Bilgi güvenliği, kuruluşların ve bireylerin hassas bilgilerini korumak için kritik öneme sahiptir. Bu, kişisel bilgiler, finansal bilgiler ve diğer hassas verileri içerir.
 2. Ağ Güvenliği: Ağ güvenliği, kötü amaçlı kullanıcıların veya yazılımların bir ağa erişimini önlemeye odaklanır. Bu, virüsler, solucanlar, truva atları ve daha fazlası gibi kötü amaçlı yazılımları içerir.
 3. Uygulama Güvenliği: Uygulamalar çoğunlukla güvenlik açıklıkları içerir ve bu açıklıklar genellikle kötü amaçlı yazılımlar tarafından kullanılır. Uygulama güvenliği, yazılımın geliştirilmesi, dağıtımı ve yükseltme aşamalarında güvenliği sağlamak için önemlidir.
 4. Bilişim Sistemleri Güvenliği: Bilişim sistemleri, bir organizasyonun operasyonlarını, süreçlerini ve stratejilerini destekler. Bu sistemlerin güvenliği, iş sürekliliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.
 5. Son Kullanıcı Eğitimi: Son kullanıcılar genellikle güvenlik açıklarının en büyük kaynağıdır, çünkü hatalı tıklamalar ve yanlış bilgiler güvenlik ihlallerine yol açabilir. Bu nedenle, kullanıcıların siber tehditler konusunda eğitilmesi ve güvenlik en iyi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Siber güvenlik, siber saldırılara ve ihlallere karşı korunma stratejilerinin yanı sıra, bir saldırı veya ihlal meydana geldiğinde nasıl yanıt verileceğini de içerir. Bu nedenle, etkili bir siber güvenlik stratejisi, hem önleyici (proaktif) hem de tepkisel (reaktif) unsurları içermelidir.

Penetrasyon testi nedir nasıl yapılır?

Penetrasyon testi (pen testi olarak da bilinir), bir bilgisayar sistemi, ağ veya web uygulamasındaki güvenlik açıklarını belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış kontrollü bir saldırı yöntemidir. Bu testler, bir kuruluşun IT altyapısının, potansiyel olarak zararlı bir saldırganın bakış açısından nasıl göründüğünü anlamak için kullanılır.

Penetrasyon testi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Planlama ve Bilgi Toplama: Testin kapsamının ve hedeflerinin belirlendiği ve test edilecek sistemlerin detaylı bilgilerinin toplandığı aşamadır. Bu aşamada, hangi test araçlarının ve metodlarının kullanılacağına da karar verilir.
 2. Keşif: Penetrasyon testinin asıl aşamasıdır. Saldırganlar, güvenlik açıklarını bulmaya çalışırken genellikle aynı teknikleri ve araçları kullanır. Burada hedef, güvenlik zafiyetlerini keşfetmek ve daha sonra kullanmak üzere bilgi toplamaktır.
 3. Saldırı: Keşif aşamasında bulunan güvenlik açıklıkları kullanılarak, gerçek bir saldırıyı taklit etmek için sistemlere erişilmeye çalışılır.
 4. Sömürme (Exploitation): Saldırı aşamasında başarılı olunduğunda, sömürme aşamasına geçilir. Bu aşamada, zafiyetler, erişim sağlamak veya hassas verileri elde etmek gibi belirli hedeflere ulaşmak için kullanılır.
 5. Analiz ve Raporlama: Test sonuçları analiz edilir ve bir rapor hazırlanır. Bu rapor, keşfedilen zafiyetlerin, bu zafiyetlerin nasıl sömürülebileceğinin ve bunların nasıl giderileceğinin ayrıntılı bir açıklamasını içerir.

Penetrasyon testlerini yürüten uzmanlar genellikle “beyaz şapka” hackerlar olarak adlandırılır ve onların amacı, bir organizasyonun güvenlik durumunu iyileştirmeye yardımcı olmaktır. Bu tür testler, siber saldırılara karşı savunmayı geliştirmek ve var olan güvenlik önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek için oldukça değerlidir.

Sosyal mühendislik nedir nasıl yapılır?

Sosyal mühendislik, bir kişinin veya kuruluşun güvenlik protokollerini ve sistemlerini aşmak için manipülasyon ve aldatma tekniklerini kullanma sürecidir. Sosyal mühendislik saldırıları genellikle güvenlik duvarlarından ve şifreleme teknolojilerinden daha çok insanın yanıltılabilirliğine ve hatalarına dayanır.

Sosyal mühendislik saldırıları genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Araştırma: Saldırgan hedefi ve potansiyel zayıf noktaları hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, halka açık sosyal medya profilleri, web siteleri veya diğer kaynaklardan gelebilir.
 2. İlişki Kurma: Saldırgan, hedefe güven aşılayabilir veya manipülasyon için bir bağlantı kurabilir.
 3. Manipülasyon: Saldırgan, hedefin güvenlik protokollerini veya kişisel bilgilerini vermeye ikna etmek için manipülasyon ve aldatma taktiklerini kullanır.
 4. Sömürme: Saldırgan, elde edilen bilgileri kötüye kullanarak hedefin güvenlik protokollerini aşar.
 5. Sonuçların Toplanması: Saldırgan, hedefe zarar vermek, bilgi çalmak veya sistemlere erişmek için elde ettiği bilgileri kullanır.

Sosyal mühendislik taktiklerinin birkaç örneği şunları içerir:

 • Phishing: Saldırganlar, genellikle bir banka veya diğer güvenilir bir kuruluş gibi davranarak kişisel bilgileri çalmaya çalışır. Bu genellikle e-posta veya diğer elektronik iletişim yoluyla yapılır.
 • Pretexting: Saldırgan, genellikle bir işle ilgili bilgi toplamak için bir rol veya senaryo oluşturur. Bu taktik, saldırganın hedefe karşı güven aşılamasını ve hassas bilgileri vermeye ikna etmesini içerir.
 • Baiting: Saldırgan, hedefi bir tuzağa düşürmek için bir ödül veya başka bir cazibe sunar. Bu genellikle hedefin bilgisayarına kötü amaçlı yazılım bulaştırmak için kullanılır.

Sosyal mühendislik saldırılarından korunmanın en etkili yolu, personelin bu tür saldırıları tanımayabilecekleri ve buna göre tepki verebilecekleri şekilde eğitilmesidir. Ayrıca, güvenlik protokollerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi de önemlidir.

Siber istihbarat nedir nasıl yapılır?

Siber istihbarat, tehditleri belirlemek, değerlendirmek ve karşılaştıkları risklere yanıt vermek için kuruluşların kullanabileceği bilgilerin toplanması ve analizi sürecidir. Bu, bir kuruluşun dijital varlıklarını, ağlarını ve bilgi sistemlerini koruma stratejilerini geliştirmek ve yönlendirmek için kullanılır.

Siber istihbarat genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Araştırma ve Bilgi Toplama: Siber istihbarat, tehdit aktörlerinin kimliklerini, kapasitelerini, niyetlerini ve hedeflerini belirlemek için geniş bir bilgi kaynağından yararlanır. Bu, sosyal medya, derin web, darknet, halka açık ve özel veri tabanları ve diğer çevrimiçi kaynaklar dahil olmak üzere çok çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklardan bilgi toplamayı içerebilir.
 2. Analiz: Toplanan bilgiler, kuruluşun potansiyel tehditlere karşı savunmasını geliştirmek için kullanılabilir bilgiye dönüştürülür. Bu analiz, tehdit trendlerini belirlemek, potansiyel saldırganların taktiklerini ve stratejilerini anlamak ve güvenlik açıklıklarını ve zayıf noktaları tanımlamak için kullanılabilir.
 3. Tehdit Değerlendirme: Analiz sürecinde toplanan bilgiler, mevcut ve potansiyel tehditlerin değerlendirilmesi için kullanılır. Bu, tehditlerin olasılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmeyi ve buna göre eylem planı oluşturmayı içerir.
 4. Eylem: Siber istihbaratın son adımı, analiz ve değerlendirme sonucunda elde edilen bilgileri kullanarak proaktif ve reaktif güvenlik önlemleri uygulamaktır.

Siber istihbarat, saldırganların kimliklerini, kapasitelerini ve niyetlerini anlamak ve bu bilgileri kullanarak siber güvenlik savunmalarını geliştirmek ve yönlendirmek için bir kuruluşun önemli bir aracıdır. Siber istihbaratın etkin bir şekilde kullanılması, kuruluşun siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirebilir ve varlıklarını, ağlarını ve bilgi sistemlerini korumaya yardımcı olabilir.